Minyak Pelemah Sukma Instan Energi Cahaya Allah [Mahabbah]

Minyak Pelemah Sukma Instan Energi Cahaya Allah [Mahabbah]
-Bada'tu birmillaahi ruuhii bihihtadat ¤ ilaa kasyfi asroori bibaatinihinthowat- Artinya:Saya awali dengan menyebut Asma Allah. Dengan demikian jiwa saya memperoleh petunjuk semua rahasia yang terkandung di dalamnya (Asma Allah). Bi Alifin wa Laami tsumma Miimi wa Shoodihaa ¤ jadzabtu quluubal'aalamiina fa aqbalat. Artinya: Dengan Alif Laam Miim dan Shod Saya Menarik Hati Semua Orang Alam Kemudian Mereka Datang! Minyak Pelemah Sukma Berkasiat untuk Memikat Hati semua orang Alam ataupun hanya untuk tertuju kepada seseorang saja, yang berkasiat Mahabbah yang Agung / Pengasihan yang Agung serta Kewibawaan yang Tinggi demi Dzat Yang Mahatinggi dan Maha Agung serta Mahamulya dan Mahakasih-Sayang, maka mampu menarik hati orang Jarak Jauh. Dengan rasa penuh kasih-sayang dan cinta yang kuat terhadapnya, Mempunyai Daya Tarik yang kuat Luarbiasa / diluar kemampuan makhluk-Nya. Memperoleh kecintaan terhadap masyarakat. Wibawa dan martabat tinggi. Terpancar hikmah dari lubuk hatinya serta kegelapan hatinya menjadi terang. Ketahuilah bahwa beberapa bait dan do'a serta Hizib2 di dalamnya Minyak Pelemah Sukma tersebut diatas terangkum di dalam lafal: Basmalah, (Bismillaahirrohmaanirrohiim ). Sedangkan Basmalah mempunyai beberapa kasiat yang telah disebut-sebut oleh para ulama. Maka disini saya sebutkan juga kasiat-kasiat Basmalah "Mahabbah Minyak Pelemah Sukma". Diantaranya ialah: Mendapat keberuntungan abadi, Hidupnya teratur, Mendapat rizki banyak, Menolak gangguan dilindungi dari hal-hal yang tidak disukai dan dari musuh, Disenangi siapa saja yang melihatnya, tidak ada orang yang mampu berbuat jahat dan beruntung dalam segala yang diusahakan, maka hendaknya memperoleh "Mahabbah Minyak Pelemah Sukma". Dan dengan Allah semua urusan dan Keinginan menjadi nyata dan benar-benar terbukti Ujud serta Sukses!

Rabu, 21 Maret 2012

UNTUK KESELAMATAN SEBUAH PERAHU

 وَسَلِّمْ بِبَحْرٍوَاعْطِنِى خَيْرَبَرِّهَا . وَأَسْبِلْ عَلَىَّ السِّتْرَبِلْحِجْبِ أَسْبَلَتْ


WA SALLIM BIBAHRIN WA'THINII KHOIRO BARRIHAA * WA ASBIL 'ALAYYASSITRO  BILHIJBI ASBALAT.
Artinya : Selamatkanlah dari lautan dan berilah saya kebaikan daratan. Turunkanlah satir untuk saya.

 وَبَلِّغْ بِهِ قَصْدِى وَكُلَّ مَآرِبِى . بِحَقٍّ حُرُوْفٍ يَاإِلٰهِى تَجَمَّعَت


WA BALLIGHBIHII QOSHDII WA KULLA MA AARIBII  * BI HAQQI HURUUFIN YAA ILAAHII TAJAMMA'AT.
Artinya : Sampaikanlah maksud dan keperluan saya berkat huruf-huruf yang terkumpul wahai Tuhan saya.

بِسِرِّحُرُوْفٍ أَوْدَعَتْ فِي عَزِيْمَتِى . تُبَلِّغُنَاالْأ`مَالَ جَمْعًابِمَاحَوَتْ


BI SIRRI HURUUFIN AUDA'AT FII 'AZIIMATII * TUBALLIGHUNAL  AAAMAALA JAM'AN BIMAA HAWAT.
Artinya : Dengan rahasia huruf-huruf yang terkandung di dalam 'Azimat saya, menyampaikan saya pada semua yang saya angan-angankan.

"Barangsiapa selalu membaca bait di atas atau menulisnya lalu dipasang pada sebuah perahu untuk berlayar, maka perahu tersebut selalu berada di dalam lindungan Allah, tidak akan tertimpah apapun yang membahayakan, dan selamat mulai dari keberangkatannya sampai pulang kembali ke rumah dengan memperoleh keuntungan yang besar''.

Tidak ada komentar: